April 1, 2008

బుడుగు ఏప్రిల్ ఫూల్


గెలుపు మనదే

మళ్లీ మనమే గెలుస్తాం, 39 ఎంపీ సీట్లు సాధిద్దాం,
ఉప ఎన్నికల్లోనూ గెలుపు మనదే!

వైద్యులు - ధూమపాన ప్రియులు


హైదరాబాదులో AC బస్సులు


హామీలు