March 9, 2007

రైతుల భూముల దురాక్రమణ

కబ్జాకోర్లు వచ్చి మొత్తం లాగేసుకుంటే
ఏమీ అనవు కాని చిన్న చిన్న పిట్టలు వస్తే
వడిసేలతో కొడతావు, దిష్టిబొమ్మలు
పెట్టి భయపెడతావు...

No comments: