April 3, 2007

మూడు ముక్కలైన వైద్య శాఖ

వైద్యశాఖ విభజనవల్ల డాక్టర్లంతా ఒకశాఖకీ,
నర్సులు మరోశాఖకీ, రోగులు
ఇంకోశాఖలోకీ వెళ్లారు సార్‌

No comments: