November 23, 2007

హైదరాబాడ్ రోడ్లపై మెట్రో రైలు బోర్డులుఅవన్నీ కడతారనికాదు. మెట్రో ఎన్నికల

కోసమట. బోర్డులయినా పెడదామని.

సందర్భం:
హైదరాబాద్ రోడ్ల్పైన్ ఈ విధంగా బోర్డులు వెలిసినాయి.
No comments: