February 9, 2008

నీటి ప్రాజెక్ట్‌లలో అక్రమాలు

మనకొస్తున్నది మూడు శాతం కాదు.
ఆయన వన్నీ తప్పుడు లెక్కలు,
నిజానికి ప్రాజెక్టులకు వెళ్తున్నది మూడు శాతం

No comments: